За Данаифарм

Компанијата е основана од страна на дипломиран фармацевт Сашо Спасовски во 2002 година.

Во 2004 година  започнавме со сопствено производство на козметички производи и средства за хигиена.

Оттогаш па се до денес, бележиме континуиран раст и развој, прераснувајќи во компанија која стабилно

се позиционира на домашниот пазар и постепено ги освојува странските пазари пласирајќи ги своите

производи како на домашниот пазар така и на пазарот во соседните држави.